Piano. Digital Art.


New CD:


Live

31.07.2018
Paul Bießmann Bachelorkonzert // Nürnberg // Tafelhalle

03.08.2018
Dominik Vogl Large Ensemble // Nordheim // Schloss Seehaus

12.08.2018
Hannes Stegmeier Trio // Nürnberg // Tucher Schloss

27.09.2018
Koala Kaladevi // Nürnberg // Tante Betty

29.09.2018
Koala Kaladevi // Viechtach // Spital

04.10.2018
Koala Kaladevi // Regensburg // Alte Mälze

13.10.2018
Koala Kaladevi // Nürnberg.Pop // HeyHeyBar


Pictures